ในบทความนี้ จะมาแนะนำวิธีการแก้ไข กล่อง android box รุ่น TX6 มีอาการค้างโลโก้  โดยส่วนใหญ่แล้ว ในส่วนของการค้างหน้าโลโก้ ปัญหาจะเกิดได้จาก ทั้งในส่วนของ Hardware หรือ Software ก็ได้ครับ ซึ่งในเบื่องต้นช่างต้องลองแก้ไขในส่วนของ Software ดูก่อน โดยการ แฟรชรอมเข้าไปใหม่ครับ ซึ่งในบทความนี้ จะแนะนำเฉพาะในส่วนของการแก้ไขทาง Software ครับ

TX6 ค้างโลโก้

เริ่มแรกในการแก้ไขอาการค้างโลโกเราต้องเข้าไปดาวน์โหลดเฟิร์มแวร์ ของกล่องรุ่นนั้นๆ โดยสามารถเข้าไปดาวน์โหลดได้ในเวปไซด์ของผู้ผลิต ซึ่งในรุ่น TX6 สามารถเข้าไปดาวน์โหลดได้ที่ Link นี้ครับ ซึ่งในไฟล์ที่เราดาวน์โหลดมา จะมีทั้ง ไฟล์เฟิร์มแวร์ และ ไฟล์โปรแกรม สำหรับการแฟรชครับ

หลังจากดาวน์โหลดไฟล์มาแล้วให้ทำการติดตั้งตัวโปรแกรมครับซึ่งกล่อง android box รุ่น TX6 จะใช้โปรแกรมในการแฟรชรอม ที่ชื่อว่า PhoenixUSB ครับ ซึ่งหลังจากการติดตั้งแล้ว เปิดโปรแกรมขึ้นมา ก็จะได้ดังรูปครับ

หน้าต่างโปรแกรม PhoenixUSB

หลังจากเปิดโปรแกรม PhoenixUSB แล้ว ให้กดที่เมนู Image เพื่อนำเข้า Image file หลังจากนำเข้า Image file แล้ว ให้คลิกที่ เมนู Start หลังจากที่คลิก เมนู Start แล้ว ปุ่มสีแดงใหญ่ด้านซ้ายจะเปลี่ยนเป็นสีเขียว เมื่อปุ่มด้านซ้ายเป็นสีเขียวแล้ว ให้ทำการเชื่อมต่อกล่อง TX6 กับ คอมพิวเตอร์โดยผ่านทางสาย USB

ในภาพจะเป็นการเชื่อมต่อสายโดยใชัการดัดแปลงครับ แต่ถ้าท่านใดมีสาย USB แบบ Male to Male ก็จะง่ายกว่าครับ

หลังจากเชื่อมต่อกล่อง TX6 กับ คอมพิวเตอร์แล้ว  ให้กดที่ปุ่ม Rocovery ครับ

กดปุ่ม Recovery

ตัวโปรแกรม PhoenixUSB ก็จะทำการเขียน แฟรชรอม เข้าไปที่ IC Nand Flash ครับ

รอจนกว่าการเขียนแฟรชรอมเป็น 100 % หลังจากนั้น ถอดสาย USB ออก แล้วนำกล่องต่อสาย HDMI เข้ากับ ทีวี แล้วเปิดดูครับ

เสร็จเรียบร้อยครับ กับการแก้ไข กล่อง andriod box อาการเสีย boot ค้าง หน้าโลโก้ ครับ