งานซ่อมทีวี LG 65″ ซึ่งอาการเสียของเครื่องนี้คือ ไฟแสตนบายหน้าเครื่องกระพริบ แล้วเปิดเครื่องไม่ติด จากการตรวจเช็คพบว่าชุดหลอดแบคไลค์ซ๊อตจึงมีความจำเป็นต้องแกะหน้าจอเพื่อเปลี่ยนชุดหลอดแบคไลค์

ในรูปนี้คือหลอดที่ซ๊อต ทำให้เครื่องเปิดไม่ติด

ช่างทำการถอดหลอดแบคไลค์ชุดเก่าออก

หลอดชุดใหม่จากศูนย์

เปลี่ยนหลอดใหม่พร้อมทดสอบหลอด

ทดสอบการกระจายแสง

ประกอบจอภาพ

ทดสอบเครื่อง รอส่งลูกค้า