ทีวี LG เครื่องที่กำลังซ่อมอยู่ในรูปนี้ มีอาการเสียคือ ไฟสแตนบายติด แต่ไม่สามารถ สั่งงาน เปิด – ปิด ได้ จากข้อมูลที่ได้จากลูกค้า แจ้งว่า ฟ้าลง จึงทำให้ทีวีเสีย ซึ่งจากการตรวจสอบแล้วพบว่า เมนบอร์ดเสีย เกิดจากฟ้าลง ที่บริเวณ เสาอากาศทีวี จึงทำให้ กระแสไฟจากฟ้า ลงมาที่เมนบอร์ด จึงทำให้เมนบอร์ดเสีย (ช่างแนะนำว่า ในเวลาที่เกิดฝนฟ้าคะนอง ให้ถอดสายสัญญานจากเสาอากาศ ออกจากตัวทีวี ซึ่งคนส่วนใหญ่เข้าใจว่า แค่ถอดปลั๊กทีวี ก็ปลอดภัยแล้ว แต่จริงๆ แล้วไม่ใช่ เพราะเสาอากาศเราอยู่บนที่สูง จึงมีโอกาสที่ฟ้าจะลงมาที่เสาและเข้ามาตามสายสัญญาน เป็นสาเหตุให้ทีวีเสียได้)

จากในรูปเป็นเมนบอร์ดที่นำมาทดแทนบอร์ดเดิม ซึ่งหลายๆท่านคงคิดว่า แล้วทำมัยช่างไม่สั่งเมนบอร์ดรุ่นเดิมมาใส่ เนื่องจากว่า เมนบอร์ดรุ่นนี้มีราคาสูง ลูกค้าเองก็ไม่อยากที่จะเสียเงินเยอะ จึงจำเป็นต้องมีการแปลงบอร์ด

ซึ่งในการแปลงเมนบอร์ดนั้น ทางช่างก็จำเป็นจะต้อง แก้ไข อุปกรณ์ของตัวเครื่อง ในหลายๆ อย่าง เพื่อที่จะให้เข้ากันได้กับเมนบร์อดตัวใหม่ได้ เช่น ตัวรับสัญญานรีโมท

เสร็จเรียบร้อยครับ งานแปลงบอร์ดทีวี ได้ภาพคมชัด ในราคาประหยัดครับ