ซ่อม iMac อาการ เข้า macOS ไม่ได้ เนื่องจาก Harddisk เสีย

ทำการ รื้อ เผื้อถอดเปลี่ยน Harddisk

ติดตั้ง macOS

ติดตั้ง Software