โน๊ตบุ๊ค โตชิบ้า ที่กำลังซ่อมอยู่นี้ มีอาการเปิดไม่ติด ไฟสถานะ ไม่ขึ้น ลูกค้าแจ้งว่าไฟไม่เข้า ซึ่งจริงๆ ไฟเข้าปกติด แต่เมนบอร์ด ช๊อตอยู่จึงทำให้แรงดันไฟจาก adapter ต่ำลง ซึ่งปกติจะต้องได้ 19V แต่ในบอร์ดนี้ วัดได้แค่ 2-3V เท่านั้น

ช่างได้ทำการแก้ไขเปลี่ยนตัวอุปกรณ์ที่ช๊อต เครื่องสามารถเปิดใช้งานได้ปกติ พร้อมเทสอุปกร์ต่าง โดยการต่อผ่านจอนอก

ทำการประกอบเครื่อง รอส่งลูกค้า