ซ่อมทีวี worldtech ภาพเต้น

ซ่อมทีวี worldtech ภาพซ้อน

ซ่อมทีวี worldtech ภาพเบลอ

อาการนี้ทางร้านสามารถซ่อมจอได้ ไม่ต้องเปลี่ยนจอครับ

ภาพที่ได้หลังจากการซ่อมครับ