ซ่อมทีวี TCL

อาการเสียของทีวีเครื่องนี้คือ มีแต่เสียง แต่ไม่มีภาพ ซึ่งอาการเสียในลักษณะนี้ จะสามารถเสียได้มาจาก 2 ส่วน คือ ในส่วนของจอภาพ และในส่วนของหลอด backlight

ซึ่งจำเป็นต้องแยกให้ออกว่า อาการเสียเกิดมาจากส่วนไหน ซึ่งในการตรวจสอบก็ไม่ยากครับ วิธีตรวจสอบดูใน คลิปวีดีโอ ได้เลยครับ

หลังจากตรวจสอบจนแน่ใจแล้วว่า อาการเสียเกิดจากในส่วนของจอภาพ ทางช่างก็จะตรวจเช็ค ในส่วนของไฟเลี้ยงจอเป็นอันดับแรก

ในส่วนของแผงวงจรที่ช่างกำลังซ่อมอยู่นี้ เรียกว่า แผง T-Con ซึ่งแผง T-Con จะมีหน้า กำหนดชุดไฟต่างๆ ขึ้นไปเลี้ยงจอภาพ และมีหน้าที่สแกนภาพ

หลังจากทำการตรวจซ่อมเสร็จเรียบร้อย ภาพมาแล้วครับ