ซ่อมทีวี ยี่ห้อ SONY อาการเสีย เปิดใช้งานสักพัก เครื่องจะตัดสแตนบาย (ไฟแดงกระพริบ)

ภาพหลังการซ่อม