ทีวีชาร์ป เครื่องนี้มีอาการเสียมา 2 อาการ คือ 1. หลอดแบคไลท์เสื่อมสภาพ 2.เมนบอร์ดล็อคการทำงาน เนื่องจาก แบคไลท์เสื่อมสภาพ (ซึ่งอาการนี้จะเป็นเฉพาะในทีวี ยี่ห้อ SHARP)

ซึ่งทางช่างจำเป็นต้องแก้ไขใน 2 ส่วนคือ 1. หลอดแบคไลท์ 2. เมนบอร์ด

ทำการเปลี่ยนหลอดแบคไลท์ โดยใช้หลอด DIY

ทำการปลดล็อคเมนบอร์ด โดยการเขียนไฟล์ bios เข้าไปใหม่

ทดสอบเครื่อง รอส่งลูกค้า