ซ่อมทีวี SAMSUNG อาการเสียคือ มีเสียง แต่ไม่มีภาพ หลอดแบคไลท์ติด อาการนี้ คือหน้าจอ หรือ บางคนเรียกว่า panel เสีย อาการแบบนี้ทางร้านสามารถซ่อมหน้าจอได้ ไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนจอใหม่

ภาพที่ได้หลังจากการซ่อมเสร็จ