ซ่อมทีวี ยี่ห้อ Panavox อาการเสียจอมืด มีแต่เสียง ภาพไม่มี

หลังจากได้เปิดเครื่องดูอาการเสียแล้ว ก็สรุปได้ว่า หลอดแบคไลค์ไม่ติด ซึ่งอาการแบบนี้ อาจจะเสียที่หลอด หรือ ชุดขับหลอด

ซึ่งในการแยกอาการเสียจะทำได้โดย นำหลอดใหม่มาเช็คกับชุดเมนบอร์ดของเครื่องที่เสีย ถ้าหลอดติด ก็แสดงว่าหลอดภายในเครื่องช๊อต หรือ ขาด

หลังจากที่ตรวจสอบจนแน่ใจแล้วว่า หลอดแบคไลค์เสีย ช่างก็ทำการแกะจอ เพื่อเปลี่ยนหลอด

ทำการติดตั้งหลอดใหม่ยกชุด เสร็จเรียบร้อย

ทดสอบแสงสว่าง

ประกอบจอ พร้อมทดสอบเครื่อง รอส่งลูกค้า