ซ่อมทีวี ยี่ห้อ LG อาการมีเสียง ไม่มีภาพ แก้ไขโดยการเปลี่ยนหลอด backlight ยกชุดครับ

แกะหลอดเก่าออก
หลอดใหม่
เปลี่ยนหลอดใหม่พร้อมเทสหลอด
ประกอบพร้อมทดสอบภาพ