ในเครื่องทีวี LG ในรุ่นที่ ใช้ Chip CPU เบอร์ LGE35230 ซึ่งส่วนใหญ่จะมีอาการเสียหลากหลายอาการ ที่เกิดจากตัว Chip CPU เริ่มเสื่อมสภาพ เช่น

  1. ทีวี LG เปิดไม่ติด ไฟสถานะเครื่อง แดงค้าง
  2. ทีวี LG เปิดไม่ติด ไฟสถานะเครื่อง แดงกระพริบ
  3. ทีวี LG เสีย เปิดติด ค้างโลโก้
  4. ทีวี LG เสีย มีเสียงไม่มีภาพ
  5. ทีวี LG เสีย พอร์ต HDMI ใช้งานไม่ได้
  6. ทีวี LG เสีย เปิดมีแต่แสง ภาพไม่ขึ้น

เป็นต้น ซึ่งสาเหตุ ที่ทำให้เกิดอาการเสียแบบนี้ ส่วนใหญ่แล้ว จะเกิดมาจาก Chip CPU เสื่อมสภาพ สามารถแก้ไขได้โดยการเปลี่ยน Chip CPU

 

ซึ่งในการเปลี่ยน Chip CPU จำเป็นต้องใช้เครื่องมือ และ ความชำนาญ ในการเปลี่ยน Chip

ในรูปคือเครื่องสำหรับ ยก-วาง Chip CPU

ช่างทำการยก CPU ออกจากเมนบอร์ด

เตรียม CPU ตัวใหม่

วาง CPU กลับ เรียบร้อย

ทดสอบเครื่อง พร้อมส่งงาน