ซ่อมทีวี LG อาการเสีย มีเสียง แต่ไม่มีภาพ หลอดแบล็คไลท์ติด

ซ่อมเสร็จภาพกลับมาคมชัดเหมือนเดิม