รับซ่อมทีวี LG จอเต้น

รับซ่อมทีวี LG ภาพซ้อน

รับซ่อมทีวี LG ภาพเบลอ

ในอาการดังที่กล่าวมานี้ ทางร้านสามารถซ่อมจอได้ ไม่ต้องเปลี่ยนจอ ครับ

ภาพที่ได้หลังจากทำการซ่อม