ซ่อมทีวี ยี่ห้อ Aconatic อาการเสียของเครื่องนี้ คือ มีแต่เสียง แต่ภาพไม่มา ซึ่งจากการตรวจซ่อม พบว่า หลอด Backlight ที่เป็นหลอด LED ช๊อต อยู่จำนวน 1 หลอด ซึ่งในระบบหลอด Backlight จะใช้หลอด LED มาต่อ อนุกรมกัน ซึ่งแปลความหมายของการต่ออนุกรมก็คือ การนำหลอด LED มาต่อในลักษณะขั้วบวก และ ขั้วลบ ชนกัน ระหว่างหลอด (+-+-+-) ซึ่งในลักษณะจะเป็นประมาณนี้ ซึ่งถ้าเขียนในลักษณะของวงจร จะออกมาเป็นแบบนี้ครับ

วงจรการทำงาน LED Backlight
วงจรการทำงาน LED Backlight

ซึ่งการต่อในลักษณะนี้ ถ้ามีหลอดใด หลอดหนึ่งขาด หลอดอื่นก็จะดับไปด้วย เนื่องจากวงจร ขาดออกจากกัน แต่สำหรับ ทีวี ที่ผมซ่อมในเครื่องนี้ หลอด LED ไม่ได้ขาดแต่อย่างใด แต่พบว่ามีหลอดซ๊อต ซึ่งในลักษณะของการซ๊อต ก็คือ มีการ กินกระแส และ แรงดันไฟฟ้า มากผิดปกติ ทำให้วงจร Protection บนเมนบอร์ด สั่งหยุดการจ่ายไฟไปยังชุด Backlight จึงทำให้หลอด Backlight ไม่สว่าง วิธีแก้ไข คือ การเปลี่ยนหลอด Backlight ตัวที่ซ๊อตออก แต่สำหรับ ทีวี เครื่องที่ช่างกำลังกล่าวถึงอยู่ในที่นี้ ช่างตัดสินใจที่จะเปลี่ยนหลอด Backlight ชุดใหม่ทั้งชุดให้ลูกค้าเลย เพื่อที่เครื่องลูกค้าจะใช้งานได้อีกยาวนาน เนื่องจากว่าการเปลี่ยนหลอด Backlight เฉพาะหลอดที่เสียออก แต่หลอดเก่าที่เป็นหลอดอื่นๆ ที่ไม่ได้เสียและไม่ได้เปลี่ยน ก็มีโอกาสที่จะเสียขึ้นมาได้ในอีกไม่นาน เนื่องจากผ่านการใช้งานมานาน ทางช่างจึงตัดสินใจเปลี่ยนหลอด Backlight ให้ยกชุดครับ ราคาอาจจะสูงกว่าการเปลี่ยน เฉพาะหลอดที่เสียออก แต่การใช้งานจะได้ระยะเวลายาวนานกว่ามากครับ ต่อไปมาดูขั้นตอนในการ ซ่อมทีวี กันครับ

เริ่มจากการทดสอบหลอด LED ซึ่งช่างตรวจพบว่ามีหลอด LED ช๊อต อยู่จำนวน 1 หลอด

นำหลอดชุดใหม่ใส่เข้าไปแทนหลอดชุดเก่า

เปิดทีวี เพื่อทดสอบชุด Backlight หลอดติด สว่างมาก

ประกอบเครื่อง ภาพมา สีสันสวยงาม พร้อมส่งลูกค้า