ซ่อมทีวี ยี่ห้อ altron ซึ่งอาการเสียของเครื่องนี้ คือ มีเสียง แต่ไม่มีภาพ ซึ่งอาการนี้เกิดจาก หลอด backlight เสื่อมสภาพ ทางร้านจัดการเปลี่ยนให้ใหม่ยกชุด ซึ่งหลอดรุ่นเดิมที่ติดมากับเครื่องไม่มีจำหน่าย ทางร้านต้องสั่งชุดหลอดรุ่นใกล้เคียงกัน แล้วมาดัดแปลงนิดหน่อย ภาพสว่างคมชัด ใช้งานได้ยาวนาน ครับ

เปลี่ยนหลอดยกชุด มีการดัดแปลงนิดหน่อย
แสงสว่างมาก
ภาพสวยงาม สีสัน สดใส เหมือนเดิม