ซ่อมทีวี ฟิลิปส์ อาการเสีย ลูกค้าแจ้งว่าไฟไม่เข้า เนื่องจากไฟบอกสถานะที่ตัวเครื่องไม่ติด จากการตรวจสอบพบว่า ระบบไฟภาคสแตนบาย มีปัญหา ในเครื่องรุ่นนี้จะใช้แรงไฟสแตนบาย 13V ส่งไปเลี้ยงเมนบอร์ด เพื่อรอคำสั่งเปิดเครื่องจากรีโมท หรือ สวิตท์ออนเครื่อง ถ้าไฟชุด 13V มีปัญหาจะทำให้ ไม่สามารถสั่งงานใดๆ ได้ทั้งสิน และไฟสถานะหน้าเครื่องจะไม่ติด อาการนี้ถือว่าเป็นอาการประจำรุ่นของ ทีวี ฟิลิปส์ ในรุ่นนี้

จากการตรวจสอบพบ IC Pluse ทำงานผิดเพี้ยน จึงทำให้ระบบไฟ สแตนบาย 13V ไม่ทำงาน

ทำการเปลี่ยน IC Pluse

 

เปิดติดแล้วครับ

พร้อมส่งงาน