ซ่อมทีวี พานาโซนิค อาการมีเสียง แต่ไม่มีภาพ ซึ่งถ้าดูในภาพด้านบน จะเห็นสีจอเป็นสีเทาๆ ซึ่งทำให้ช่างฟันธงได้ว่า หลอดแบคไลท์ ติดปกติ ซึ่งส่วนที่เสียจะเป็นในส่วนของจอภาพ ซึ่งจากการตรวจเช็คพบว่า ระบบไฟเลี้ยงจอภาพมีปัญหา

ซึ่งจากการตรวจเช็คพบว่า ระบบไฟเลี้ยงจอภาพมีปัญหา

ทำการซ่อมแซม ประกอบเครื่อง พร้อมส่งลูกค้า