งานซ่อมทีวี ซัมซุง อาการเสีย ไม่มีภาพ

เกิดจาก หลอด backlight ซ๊อต และ ขาด หลายดวง เนื่องจากอายุการใช้งาน ช่างได้ทำการเปลี่ยนหลอด ยกชุด ครับ

ทดสอบระบบแสงสว่าง และ จอภาพ

ประกอบพร้อมส่งลูกค้า