ซ่อมทีวี อาการจอมืด อาการนี้เครื่องจะมีเสียง แต่ไม่มีภาพ จากการตรวสอบ พบหลอดแบคไลท์ เสื่อมสภาพ ทางร้านได้ทำการเปลี่ยนหลอดแบคไลท์ ให้ยกชุด

ในรูปเป็นหลอดแบคไลท์ ที่เปลี่ยนให้ลูกค้า

ทดสอบระบบภาพ

ประกอบเครื่อง พร้อม จัดส่งลูกค้า