ซ่อมทีวี อาการเสีย  เปิดเครื่องแล้ว มีแต่เสียง จอภาพจะขึ้นเป็น เทส สี เขียว แดง น้ำเงิน ขาว ตามรูปครับ

 

ภาพภายหลังจากการ ซ่อมทีวี