ซ่อมคอมพิวเตอร์ อาการเสีย ใช้งานแล้วเครื่องค้าง ซึ่งจากการตรวจเช็คพบว่า อาการค้างของเครื่องเกิดมาจาก ความร้านของการ์ดจอ เนื่องจากพัดลมที่เป่าซิ้งค์ ชิพการ์ดจอเสียหาย

ซึ่งอาการนี้ไม่ต้องเปลี่ยนการ์ดจอ

ทางร้านได้ทำการดัดแปลง โดยการเอาพัดลมเคสมาใส่แทน สามารถใช้แทนกันได้โดยไม่ต้องซื้อการ์ดจอใหม่

ซึ่งในเคสนี้ลูกค้าอยากอัพเกรด SSD ด้วย

ประกอบเสร็จ

พร้อมลง OS

 

ทดสอบการเปิดเครื่อง ใช้เวลา Boot เข้าหน้า windows เพียง 15 วินาที เท่านั้น