ในกรณีที่เกิดฝนตก ฝนฟ้าคะนอง ฟ้าร้อง ฟ้าผ่า เราควรจะทำอย่างไรกับทีวี ซึ่งผู้ใช้งานส่วนใหญ่ จะใช้วิธีถอดปลั๊กไฟออก แต่จากประสบการณ์ที่ซ่อมทีวีมา ซึ่งส่วนใหญ่ในปัจจุบันจะเป็นทีวี LED อาการเสียที่เกิดจากฟ้าผ่าเกือบ 100% เมนบอร์ดจะเสีย ที่เมนบอร์ดเสียเกิดจาก เวลาฟ้าผ่า จะผ่าลงเสารับสัญญาน หรือ ผ่าลงจานดาวเทียม ทำให้กระแสไฟฟ้าแรงสูงที่เกิดจากฟ้าผ่า วิ่งเข้ามาตามสายสัญญาน ถ้าสายสัญญานต่อเข้ากล่องรับสัญญานก่อน กล่องรับสัญญานก็จะเสีย แล้วกระแสไฟฟ้าแรงสูงยังไม่หยุดอยู่แค่ที่กล่องรับสัญญาน กระแสไฟฟ้าแรงสูงจะวิ่งผ่านสาย HDMI เข้าไปที่ mainboad โดยตรง ซึ่งเป็นสาเหตุทำให้เมนบอร์ดเสีย
เพราะฉะนั้น เวลาที่เกิด ฝนตก ฝนฟ้าคะนอง ฟ้าร้อง ฟ้าผ่า ให้เราถอดสายสัญญาน และปลั๊กไฟ ออกจากทีวีทั้งหมด จะปลอดภัยที่สุดครับ

ฟ้าผ่าทีวี
ฟ้าผ่าเข้าระบบจูนเนอร์
ฟ้าผ่าเข้าระบบจูนเนอร์