บทความนี้ จะแนะนำเกี่ยวกับการ จูนช่องในระบบดิจิตอลทีวี ซึ่งในที่นี่ จะใช้กล่องดิจิตอลทีวี เป็นตัวอย่างในการนำเสนอ แต่หลักการส่วนใหญ่จะเหมือนกัน สามารถเอาไปเทียบเคียงกันได้

ในบทความนี้จะใช้กล่องรุ่นนี้ ในการนำเสนอ ซึ่งการที่จะทำการจูนช่อง ต้องต่อเสาอากาศ เข้ากับกล่อง ดิจิตอลทีวี ก่อนเสมอ

ลำดับถัดมา ทำการกดปุ่ม menu ที่รีโมท แล้วกดเลือกมาที่ การติดตั้ง แล้วกด OK ที่รีโมท

หลังจากที่กดเลือกเมนู การติดตั้งมาแล้ว ก็จะเจอกับหน้านี้ ให้กดมาที่คำว่า ค้นหาสัญญานดิจิตอลอัตโนมัติ แล้วกด OK ที่รีโมท

ต่อจากนั้นกดคำว่าค้นหา แล้วกด OK ที่รีโมท

เครื่องกำลังค้นหาสัญญานครับ รอจะกว่าจะเสร็จครับ

เสร็จเรียบร้อยแล้วครับ ถ้าช่องมาครบ ณ ปัจจุบัน จะมีอยู่ 39 ช่องครับ แต่ถ้ามาไม่ครบ แนะนำให้ ตั้งเสาอากาศให้สูงขึ้น แล้วหันไปทางทิศเหนือ มุมที่หันไป ไม่ควรมีอะไร บดบัง