ความแตกต่างระว่าง จอ LED กับ จอ LCD นั้น ความเป็นจริงแล้ว ไม่ได้แตกต่างกันที่จอภาพ แต่จะแตกต่างกันที่ อุปกรณ์ที่ใช้สร้างแสงสว่างให้กับจอภาพ หรือ ที่เรียกว่าชุด backlight

ซึ่งในจอ LCD จะใช้ชุด backlight เป็นหลอด CCFL ซึ่งหลอดชนิด CCFL จะมีลักษณะ และการทำงาน คล้ายๆกับหลอด ฟลูออเรสเซนต์ คือ มีลักษณะเป็นหลอดยาวๆ และต้องใช้ บัลลาส หรือ Inverter เหมือนกันครับ

ในรูปเป็นหลอด Backlight ชนิด CCFL

โน๊ตบุ๊คเครื่องนี้ ใช้จอภาพชนิด LCD สั่งเกตุได้จากชุด Inverter ของ หลอด backligt

ในส่วนของจอ LED จะใช้ หลอด LED ในการให้แสงสว่างหลังจอภาพ

ภาพตัวอย่างของหลอด LED ในทีวี LED

ตัวอย่างหลอด LED ในทีวี LG ในภาพคือช่างกำลังจะเปลี่ยนหลอด

สรุปคือ ความแตกต่างระหว่างจอ LCD กับ จอ LED จะแตกต่างกันตรงที่ ชุดให้แสงสว่างหลังจอภาพ หรือ ที่เรียกว่าชุด backlight