บทความนี้ ผมจะแนะนำการเปลี่ยนแบตเตอรี่ในโทรศัพท์ IPHONE 5S ซึ่งอาการที่เกิดจากแบตเตอรี่เสื่อม จะมีแตกต่างกันออกไป เช่น ใช้งานได้ไม่นานแล้วแบตเตอรี่หมด หรือ ชาร์จไฟไม่เข้า หรือ แบตบวมจนโทรศัพท์ผิดรูป หรือ ใช้อยู่แล้วเครื่องรีสตาร์ทเอง หรือ เครื่องดับตอนมีสายโทรศัพท์เข้า ซึ่งสาเหตุเหล่านี้เกิดจากแบตเตอรี่เสื่อมทั้งสิ้น ถ้าโทรศัพท์เพื่อนๆ มีอาการเหล่านี้ ทดลองเปลี่ยนแบตกันก่อนได้เลยครับ

เตรียมอุปกรณ์

ในการเปลี่ยนแบตเตอรี่ในโทรศัพท์รุ่น IPHONE 5S จะมีอุปกรณ์และเครื่องมือ ที่ต้องใช้ ดังนี้  1.ปิ๊กสแตนเลส  2.ไขควง 5แฉก ขนาด 0.8 mm  3.ไขควง 4แฉก ขนาด 0.6 mm

และก็เตรียม แบตเตอรี่ก้อนใหม่สำหรับเปลี่ยน ในส่วนของโทรศัพท์ IPHONE รุ่นอื่นๆ ก็อาจจะมีอุปกรณ์ที่ต้องใช้แตกต่างกันออกไปครับ แล้วแต่รุ่น

ขันน๊อตก้นเครื่อง

เริ่มต้นด้วยการขั้นน๊อตที่ก้นเครื่องโด้ยใช้ไขควง 5 แฉก

เมื่อขั้นน๊อตที่ก้นเครื่องออกหมดแล้ว ให้เอาปิ๊กสแตนเลส เสียบเข้าไปที่บริเวณมุมด้านซ้ายของตัวเครื่อง แล้วงัดขึ้นเบาๆ

งัดขึ้นเบาๆ ระวังสายแพรสแกนนิ้วขาด

แกะฝาครอบสายแพรสแกนนิ้วออก แล้วปลดสายแพรสแกนนิ้วออก

ขันน๊อตฝาครอบแบตเตอรี่ออก

แกะสายแพรแบตเตอรี่ออก

เอาแบตเตอรี่ก้อนเก่าออกแล้วใส่แบตเตอรี่ก้อนใหม่เข้าไป แล้วใส่สายแพรแบตเตอรี่ และปิดฝาครอบ แล้วสายแพรสแกนนิ้ว และปิดฝาครอบ แค่นี้เป็นอันเสร็จสิ้น การเปลี่ยนแบตเตอรี่ IPHONE 5S

ทดสอบกระแสชาร์จ ชาร์จเข้าใช้งานได้ เสร็จเรียบร้อยแล้วครับ ง่ายมั๊ยครับเพื่อนๆ หวังว่าจะเป็นประโยชน์นะครับ