สวัสดีครับ เพื่อนๆ ที่ได้เข้ามาเยี่ยมชมเวปไซด์ สะดวกซ่อม.com บทความนี้เป็นบทความแรก ที่เขียนขี้นมา ขอแนะนำตัวก่อน ผมชื่อวิรัตน์ เป็นเจ้าของร้านสะดวกซ่อม สร้างเวปไซด์ สะดวกซ่อม.com ขึ้นมาเพื่อ จะนำความรู้ ประสบการณ์ ที่ได้จากโต๊ะซ่อม หรือสือต่างๆ ในงานด้าน คอมพิวเตอร์ ไฟฟ้า และอิเล็คทรอนิกส์ มาเผยแพร่ สำหรับบทความต่างๆ ที่จะเขียนขึ้นมานั้น ถ้าผิด ถูกประการใด ต้องขอ อภัยมา ณ ที่นี้ด้วย ขอบคุณครับ