ให้บริการออกแบบ และติดตั้ง ระบบเน็ตเวิร์ค ,WIFI ,ระบบโทรศัพท์ ,ตู้สาขา BABX