รับซ่อมโน๊ตบุ๊ค ในอาการเสียต่างๆ ดังนี้

รับซ่อมโน๊ตบุ๊ค ไฟไม่เข้า

รับซ่อมโน๊ตบุ๊ค เปิดติดไม่ขึ้นภาพ

รับซ่อมโน๊ตบุ๊ค มีสีเพี้ยน

รับซ่อมโน๊ตบุ๊ค เข้าวินโดว์ไม่ได้

รับซ่อมโน๊ตบุ๊ค ขึ้นจอฟ้า

รับซ่อมโน๊ตบุ๊ค ไม่มีเสียง

รับซ่อมโน๊ตบุ๊ค ต่ออินเตอร์เน็ตไม่ได้

รับซ่อมโน๊ตบุ๊ค ติดไวรัส

รับซ่อมโน๊ตบุ๊ค เครื่องช้าผิดปกติ

รับซ่อมโน๊ตบุ๊ค ไม่อ่านแผ่นซีดี

รับซ่อมโน๊ตบุ๊ค เครื่องค้าง

รับซ่อมโน๊ตบุ๊ค ใช้งานแล้วดับเอง

รับซ่อมโน๊ตบุ๊คใช้งานแล้ว รีสตาร์ทเอง

รับซ่อมโน๊ตบุ๊ค แป้นพิมพ์ใช้งานไม่ได้

รับซ่อมโน๊ตบุ๊ค เครื่องร้อนผิดปกติ

รับกู้ข้อมูล ในกรณีที่ ฮาร์ดดิส เสียหายไม่มาก

ที่ร้านมีบริการ รับ-ส่ง เครื่องฟรี ในเขตพื้นที่ ดั้งนี้

  1. รับซ่อมโน๊ตบุ๊ค พระประแดง (ฝั่งธน)
  2. รับซ่อมโน๊ตบุ๊ค พระสมุทรเจดีย์
  3. รับซ่อมโน๊ตบุ๊ค ทุ่งครุ
  4. รับซ่อมโน๊ตบุ๊ค พุทธบูชา (ไม่เกินวัดพุทธบูชา)
  5. รับซ่อมโน๊ตบุ๊ค ประชาอุทิศ
  6. รับซ่อมโน๊ตบุ๊ค ประชาอุทิศ 90
  7. รับซ่อมโน๊ตบุ๊ค สุขสวัสดิ์ (ไม่เกิน สามแยกพระประแดง)

รับซ่อมโน๊ตบุ๊ค นอกเขตพื้นที่บริการดังกล่าว จะคิดค่า รับ-ส่ง ตามระยะทาง