รับซ่อมคอมพิวเตอร์ในอาการเสียต่างๆ ดังนี้

รับซ่อมคอมพิวเตอร์ ไฟไม่เข้า

รับซ่อมคอมพิวเตอร์ เปิดติดไม่ขึ้นภาพ

รับซ่อมคอมพิวเตอร์ มีสีเพี้ยน

รับซ่อมคอมพิวเตอร์ เข้าวินโดว์ไม่ได้

รับซ่อมคอมพิวเตอร์ ขึ้นจอฟ้า

รับซ่อมคอมพิวเตอร์ ไม่มีเสียง

รับซ่อมคอมพิวเตอร์ ต่ออินเตอร์เน็ตไม่ได้

รับซ่อมคอมพิวเตอร์ ติดไวรัส

รับซ่อมคอมพิวเตอร์ เครื่องช้าผิดปกติ

รับซ่อมคอมพิวเตอร์ ไม่อ่านแผ่นซีดี

รับซ่อมคอมพิวเตอร์ เครื่องค้าง

รับซ่อมคอมพิวเตอร์ ใช้งานแล้วดับเอง

รับซ่อมคอมพิวเตอร์ใช้งานแล้ว รีสตาร์ทเอง

รับกู้ข้อมูล ในกรณีที่ ฮาร์ดดิส เสียหายไม่มาก

รับประกอบคอมพิวเตอร์

รับอัพเกรดคอมพิวเตอร์

  1. รับซ่อมคอมพิวเตอร์ พระประแดง (ฝั่งธน)
  2. รับซ่อมคอมพิวเตอร์ พระสมุทรเจดีย์
  3. รับซ่อมคอมพิวเตอร์ ทุ่งครุ
  4. รับซ่อมคอมพิวเตอร์ พุทธบูชา (ไม่เกินวัดพุทธบูชา)
  5. รับซ่อมคอมพิวเตอร์ ประชาอุทิศ
  6. รับซ่อมคอมพิวเตอร์ ประชาอุทิศ 90
  7. รับซ่อมคอมพิวเตอร์ สุขสวัสดิ์ (ไม่เกิน สามแยกพระประแดง)

รับซ่อมคอมพิวเตอร์ นอกเขตพื้นที่บริการดังกล่าว จะคิดค่า รับ-ส่ง ตามระยะทาง